Möter Du Bill Clinton den 15 maj i Stockholm ?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Möter Du Bill Clinton den 15 maj i Stockholm ?

Talarforum i Skandinavien AB
Hej!

Som du s?kert k?nner till kommer Bill Clinton till Sverige och Stockholm den 15 maj f?r att medverka p? ett ledarskapsseminiarium med temat: "Business&Politics ? Corporate Citizenship." Efter seminariet h?lls en stor presidentbankett p? Grand Hotel med underh?llning, storbandsjazz mm. Vem vet, kanske vi f?r h?ra en extra saxofonist?

Det finns fortfarande m?jlighet att reservera biljetter till detta evenemang, b?de till seminariet och till banketten.

Talare vid seminariet ?r f?rutom Bill Clinton sj?lv, Carl Bildt, S?ren Gyll, Michael Treschow samt G?ran Lindahl, Hans Dalborg, Viveca Ax:son Johnson och Jan Carendi.

Missa inte tillf?llet att lyssna p? Bill Clinton! Just nu erbjuder vid Dig och Ditt f?retag rabatt: Om ni vill g? fyra personer betalar ni endast f?r tre. Vill Du utnytta detta erbjudande s? ring oss p? telefon 08-545 535 25 s? hj?lper vi dig med din anm?lan.

Mer information om evenemanget samt m?jlighet att boka plats finner du p? www.talarforum.se/clinton

 

Med v?nlig h?lsning

Talarforum AB